А.Първанова: Образователната система да се обърне към нуждите на децата

Бизнесът иска образованието да произвежда кадри съобразно пазарното търсене, но засега в българските училища не се намира пресечна точка на търсенето и предлагането, заяви лидерът на НДСВ, евродепутатът д-р Антония Първанова на дискусията, организирана с подкрепата на фондация „Фридрих Науман“: „Образователната реформа в контекста на бизнес средата и пазара на труда“Форумът с широко представителство от научните, професионалните и бизнес средите се състоя в Американския университет в Благоевград. Д-р Първанова представи идеята да се издигне в образователен приоритет за България кауза „Дигитална нация“. „Ако децата се насочват още от първите учебни класове да се образоват, да им се създават интереси в тази област, може в не толкова далечно бъдеще да се създаде нов специализиран човешки потенциал, който да се реализира в България. За да станем дигитална нация е нужно такъв образователен приоритет да се заложи още сега и в основата си образователната система да е подчинена на него”, посочи д-р Първанова.
Според зам.-ректора на Югозападния университет в Благоевград доц. Попкочев инициативата трябва да се поеме от бизнеса. Те трябва да кажат на университетите какво им е нужно, за да могат висшите училища да обучават кадри, които после да се реализират бързо на пазара на труда.
На кръглата маса Георги Стойчев, изпълнителен директор на институт „Отворено общество“ изтъкна, че излизащите от университетите се реализират на пазара на труда до 5 години след завършване и само 1/4 от тях напускат страната. Почти всеки завършил стартира обаче от позицията на продавач. 46% си намират работа, отговаряща на квалификацията, 50% остават на позиции, за които не се изисква висше образование. За много от завършилите няма достатъчно работни позиции. Път за подобряване на това положение е промяна на структурата на образование като се изследват нагласите и очакванията на учениците от горните класове, да се въведе професионално образование и то да се насочи спрямо изискванията на пазара на труда.
Участниците в кръглата маса се обединиха около идеята, че Агенцията по заетостта, заедно с бизнеса трябва да изработят професионални стандарти, който да се обвържат с образованието и по-бързо да се въведе дуалната система, при която учениците завършват и с професия, която може да им осигури приемливи доходи още на старта.
Според д-р Първанова трябва да се изработи дълга визия за това каква нация искаме да бъдем . Образователната система да се ориентира към креативността и да постави нуждите на детето и младежа в центъра, а да не се ръководи само от оценяване на грешките.
Участниците във форума от страна на родителските НПО наблегнаха на повече свобода на избора в образованието и на това, че държавните образователните стандарти трябва да се разчупят, така че да се избегне унифицирането на децата.
Участниците от Министерството на образованието изтъкнаха, че всички промени в системата на обучение се подлагат на дискусии преди да се вземе решение. А някои от идеите и предложенията, обсъдени на кръглата маса в Благоевград, ще бъдат подложени на по-широко обсъждане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен