Новини с таг процедура

Бюджетът на един проект не може да надхвърля 400 000 лева. Крайният срок за кандидатстване е 27 номеври 2023 г.

Министерството на туризма отвори за кандидатстване Процедура „Програма за финансиране на...

Туризъм | 25-09-2023, 12:55 | Varnautre.bg

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 16.01.2024 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдени Насоки за канди...

Животът | 08-09-2023, 14:11 | Varnautre.bg

Тук се намират находки от археологически разкопки, свързани с историческите събития в района

Община Петрич внася предложение до съветниците за решение -безвъзмездно да бъде придобит имот, който е...

Новините | 18-10-2021, 16:00 | Blagoevgradutre.bg

Предстои нова процедура за избор на обществен посредник в определения от закона тримесечен срок

Общинският съвет отново не избра обществен посредник на Русе на днешното си заседание. До изслушване бя...

Животът | 14-10-2021, 15:00 | ruseutre.bg

С направените промени значително се съкращава процедурата за премахване на излезли от употреба МПС

Общински съвет - Плевен прие промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината и...

Животът | 25-03-2021, 10:26 | plevenutre.bg

По нея могат да кандидатстват общински администрации и държавни институции

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата "Използв...

Новините | 16-03-2021, 15:00 | blagoevgrad.utre.bg

Събитието е днес от 10:30 часа

Днес от 10:30 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна ср...

Мисия | 24-02-2021, 08:47 | blagoevgrad.utre.bg

Промените влизат в сила 5 дни след публикуването им на интернет страницата на ОбС - Плевен

Единодушно с 36 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба № 2...

Мисия | 24-09-2020, 11:34 | plevenutre.bg

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата само в една от четирите категории

Община Плевен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата, за което изпрати писма до дир...

Мисия | 15-06-2020, 17:02 | plevenutre.bg

Подадени са общо 997 проектни предложения, включени в първата оценителна сесия

От 997 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и...

Парите | 06-06-2020, 12:26 | blagoevgrad.utre.bg

Решението е прието с 26 гласа „за“, 1 „против“ и 12 „въздържал се“.

Да бъде обявена нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“, реши...

Мисия | 07-05-2020, 13:03 | plevenutre.bg

Влизането на територията на Германия през морската или сухоземната граница е забранено

В Главна дирекция „Гранична полиция“ е получена информация, че Министерството на вътрешните...

Новините | 27-04-2020, 12:49 | blagoevgrad.utre.bg

Обявена е поръчката за надзор при изпълнение на мерките за опазване на дивите животни и птиците

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за избор на строителен надзор при...

Парите | 23-03-2020, 14:36 | blagoevgrad.utre.bg

Срокът за подаване на офертите е до 24 април 2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за изработването на разширен идеен пр...

Мисия | 19-03-2020, 14:08 | plevenutre.bg

Общински съвет - Плевен стартира подбора на 99 кандидати за съдебни заседатели

Общински съвет - Плевен стартира подбора на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждане...

Мисия | 25-07-2019, 15:50 | plevenutre.bg