Представят онлайн процедурата за подпомагане на малки фирми с оборот над 500 000 лв.

Събитието е днес от 10:30 часа

Днес от 10:30 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне на процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Процедурата е насочена към малки предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. Освен това, в продължение на три месеца през последната една година трябва да са регистрирали средноаритметичен спад в оборота си от поне 20% спрямо оборота за същите три месеца на 2019 г. и да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
По време на срещата ще бъдат представени Условията за кандидатстване по процедурата с допустимите кандидати, допустимите разходи, индикаторите за изпълнение и за резултат, начинът на кандидатстване и сроковете за изпълнение и подаване на проектни предложенияСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"