Избрани Новини

Община Петрич започва процедура за придобиване в собственост на държавни имоти в НПМ "Самуилова крепост“

Тук се намират находки от археологически разкопки, свързани с историческите събития в района

Община Петрич внася предложение до съветниците за решение -безвъзмездно да бъде придобит имот, който е държавна собственост, в НПМ „Самуилова крепост“. Мотивите към предложението са, че в част от имота на обекта, държавна собственост, се намират находки от археологически разкопки, свързани с историческите събития в района. На това място е открита също изградената от цар Самуил отбранителна система, дълга 8 километра - от Беласица до Огражден, а на хълма е вдигната крепост, защитена от три вала и два рова. Една част от земята в НПМ „Самуилова крепост“ е общинска собственост, но има два съседни имота, които са държавна собственост. Идеята на общинското ръководство в Петрич е да бъде възможно надграждането в развитието на обекта в туристически аспект. За целта ще се използват собствени средства, както и кандидатстване по проекти за външно финансиране. Това ще бъде възможно само, ако Община Петрич придобие безвъзмездно от Държавата тези имоти и същите бъдат присъединени към НПМ „Самуилова крепост“, за да се използват. Предложението ще бъде внесено за обсъждане и гласуване на заседание на Общински съвет – Петрич.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май