Избрани Новини

ДНП "Пирин“ апелира да се пазят горите от пожари

Обявен е пожароопасният сезон за 2022 г.

Със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2022 г. се обявява за пожароопасен сезон. Дирекция „Национален парк Пирин“ разработва Годишен оперативен план за противопожарната дейност на територията на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“. Планът включва превантивни мерки и дейности в случай на горски пожар. Уточнени са и задълженията на всички паркови служители, както и координацията с районните противопожарни и полицейски служби, горските и ловни стопанства и общинските администрации.

Дирекция „Национален парк Пирин“ апелира да се спазват следните правила за пожаробезопасност:

Да не се пали огън извън определените за това места, обозначени с табели.

Да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шуми в гората и около нея.

Да не се пали огън във ветровито време.
Да не се позволява на деца да играят с огнеизточници в гората и около нея.
Да не се опожаряват храсталаци и треви в гората и стърнищата в близост до нея.

При забелязана опасност от пожар, незабавно сигнализирайте на тел. 112 или на:

0898/639702 – за Дирекцията на Национален парк “Пирин”

0899/866402 – Главен инспектор на парков участък “Вихрен”, /за община Банско/

0899/866410 – Главен инспектор на парков участък “Безбог”, /за общините Банско и Гоце Делчев/

0899/866404 – Главен инспектор на парков участък “Баюви дупки”, /за община Разлог/

0899/866423 и 0899/866402 – Главен инспектор на парков участък “Каменица”, /за община Сандански/

0899/866430 – Главен инспектор на парков участък “Синаница”, /за общините Кресна, Симитли и Струмяни/.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)