Избрани Новини

ЮЗДП отбелязва Седмицата на гората с различни инициативи

В Благоевград на 6 април от 10 часа безвъзмездно ще предоставят 500 фиданки

Националното откриване на Седмицата на гората ще бъде дадено на 4 април в дворното пространство на Лесотехническия университет в София. Традиционно ще бъдат връчени наградите „Лесовъд на годината“ и „Служител по контрола и опазването на горските територии“ за 2021 година.

На 5 април, от 11.00 часа, в землището на с.Стоб, на територията на „ДГС Рилски манастир” ще бъде открита възстановената от стопанството туристическа пътека в природна забележителност „Стобски пирамиди” и на изградения информационен и посетителски център. 

Същия ден няколко териториални поделения на предприятието отправят покана към доброволци и към всички, които обичат гората, да се включат в организираните от горските служители кампании - за почистване на замърсени горски територии и залесяване. В „ДГС Петрич” ще чистят „Алеята на здравето" в Беласица с дължина около 2 км, която е любимо място за разходки през всички сезони на годината. В „ДГС София” очакват доброволци да помогнат в събирането на боклуци покрай автомобилния път над кв.„Симеоново”, преминаващ през горски територии. А в „ДГС Рилски манастир” от почистване се нуждае гората в съседство с рекултивираното депо за битови отпадъци, което е на около 2,5 км от гр.Рила.

На 6 април в землището на с.Локорско, района на „ДГС София” ще се проведе залесяване на горски територии с доброволци на площ от 13,5 дка. Обектът е след изведена санитарна сеч в насаждения, нападнати от корояд. /Лице за контакт: инж. Р. Бялкова – 0887622160/. Същия ден от 9.00 часа в землището на с.Стоб служители на „ДГС Рилски манастир” и природния парк ще залесяват по екопътека „Стобски пирамиди”.

В Благоевград на 6 април от 10.00 часа пред сградата на „ДГС Благоевград” започва безвъзмездно предоставяне на 500 бр. семенищни фиданки за залесяване на граждани. Фиданките са от видовете бяла бреза, червен дъб, обикновен кестен, а от храстите - птиче грозде и люляк.

На 7 април от 10.00 часа в землището на с.Росоман, района на „ДГС Сливница” ще се проведе залесяване с доброволци на опожарени горски територии на площ от 9 дка. Локация: https://goo.gl/maps/Cg5EqzhVAbQdsPjKA /Лице за контакт: инж.Биляна Благоева – 0889206782/

Същия ден по същото време на територията на „ДЛС Витошко-Студена” ЮЗДП ще бъде домакин на съвместно събитие на Изпълнителната агенция по горите и Дирекцията на ПП „Витоша” - попълване на горски култури.

В Благоевград на 7 април служители на „ДГС Благоевград” и туристи-ветерани от дружество „Айгидик” ще извършат почистване на туристическа пътека по протежението на Сапунджи дере в града.

За първи път Седмицата на гората се чества през 1925 г., когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите се провежда Празник на залесяването. Тогава са засадени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг горски семена, а на следващата година те са съответно 3 120 000 броя и 208 кг семена. Целта на тази инициатива е да се обърне внимание на ползите от опазването на горите като незаменим ресурс за живота и здравето на хората. Девет години по-късно стажант-лесовъдът Георги Минков предлага честването да продължи цяла седмица.

След Втората световна война, през 1956 г., празникът е възстановен. Оттогава датира традицията той да се провежда в първата цяла седмица на април.

ПРОГРАМА ЗА СЕДМИЦА НА ГОРАТАТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)