Избрани Новини

В ЮЗДП установиха пропуски и нарушения при ползването на дървесина

Те са в "ДГС Елешница” и "ДГС Тетевен”

Проверки по стопанисване на горите в „ДГС Елешница” и „ДГС Тетевен”, извършени от служители на Югозападното държавно предприятие в края на февруари, установиха пропуски и нарушения при ползването на дървесина. В дърводобивен обект в района на Тетевен, отдаден на фирма след проведен търг, е констатирана незаконна сеч на общо 10  дървета от бук и цер без контролна горска марка в основата на стъблата. На секача на фирмата е съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания на служителите на стопанството за повишаване на контрола при опазване на горите.

В „ДГС Елешница” са установени пропуски при маркиране на насажденията и нарушения при изготвяне на протоколите за освидетелстване на сечищата. Общо четирима служители са наказани за допуснатите нарушения. С „предупреждение за уволнение” са трима горски стражари от териториалното поделение на ЮЗДП в Елешница, а старши лесничеят е с наложено дисциплинарно наказание „забележка”. Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)