Как ще се събират лечебни растения през 2022 г.?

МОСВ забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища

Със заповед № РД-135/ 04.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна през 2022 г. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина сълза и др.

Изключение се прави за количества билки, събирани за лични нужди.

На територията на природен парк „Рилски манастир“ са забранени за бране лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка и видовете салеп.

В приложение към Заповедта за 2022 година за област Кюстендил, на чиято територията е разположен Природен парк „Рилски манастир“, са описани допустимите за събиране количества лечебни растения от естествените находища.

Със заповедта можете да се запознаете тук.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен