Нов общински съветник ще положи клетва днес в Благоевград

Ще се разгледа общата численост и структура на общинската администрация

Редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград е днес от 9:30 часа в зала „22-ри септември“. То ще започне с обявяване на решението на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва. Милена Бунцева ще положи клетва като нов общински съветник от листата на ДПС.
Милена Линкова Бунцева влиза в Общинския съвет на мястото на Ивайло Червилов, който, по предложение на кмета Илко Стоянов, бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“.
Милена Бунцева родена в Якоруда, възпитаник е на Езикова гимназия „Акад.Людмил Стоянов“ в Благоевград. Завършила е висшето си образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“. Дългогодишен член на ДПС. Семейна, с две деца, фамилията ѝ живее в Благоевград.
В предварителния дневен ред са включени 28 точки.
До вчера в деловодството на Общинския съвет няма входирани предложения за извънредни точки, но има подадено искане за изказване от гражданин, свързано със 150-та годишнина от рождението на Гоце Делчев. Общинските съветници ще трябва да решат дали да допуснат лицето до изказване.
Във връзка с полагането на клетва на новия общински съветник, в дневния ред е включена точка, свързана с попълване състава на постоянните комисии към него. Заседанието ще продължи с избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на съдружниците на „Прима инвест БГ“ ООД.
Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти Йосиф Кочев ще докладва предложение относно одобряване на общата численост и структура на общинската  администрация.
Общинските съветници ще дискутират по предложение от кмета на община Благоевград  приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.
Заседанието ще продължи с разглеждане и гласуване на предложението на кмета Илко Стоянов относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
Общинските съветници ще трябва да дадат своя вот и за предложения, касаещи Годишния план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2022 година, определяне размера на годишната наемна цена за 2022 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.
Относно предложението за допълнение и изменение на Решение № 506/21.11.2021 г., даване на съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет, Радослав Тасков коментира, че се налага корекция в датата, като срокът трябва да стане 1.12.2022 г.
На редовното заседание ще бъдат разгледани и серия от предложения относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"