Избрани Новини

Съветът на Европа търси експерти с опит по ромските въпроси

Крайният срок за подаване на заявления е 15 февруари 2022 г.

Поканата е организирана в рамките на съвместния проект на Европейската комисия и Съвета на Европа “INCLUSIVE SCHOOLS: MAKING A DIFFERENCE FOR ROMA CHILDREN (INSCHOOL)“, който има за цел да подкрепи разработването и прилагането на национални политики за приобщаващо образование и иновативни практики за приобщаващо образование в България, Чехия, Унгария, Румъния, Португалия и Словакия, в съответствие с европейските стандарти и принципи за качествено приобщаващо образование. По този начин ще се даде възможност за подобряване на достъпа, участието и представянето на ромите и децата, изложени на риск от маргинализация и изключване в предучилищна възраст и задължително образование.

Целта на обявената процедура е да се изберат експерти, които да подкрепят изпълнението на проекта в шестте участващи държави членки и на международно ниво. Необходимата експертиза е разделена на следните категории:

- Лот 1-6: Образователни съветници (до 5 на държава)

- Лот 7-12: Обучители (до 8 на държава)

- Лот 13-18: Експерти по образователна политика (до 6 на държава)

- Лот 19: Тематични експерти по качествено приобщаващо образование и включване на ромите (общо до 15)

- Лот 20: Експерти за изследване и събиране на данни (общо до 15)

Крайният срок за подаване на заявления е 15 февруари 2022 г.

Подробна информация за процедурата и кандидатстването можете да намерите на този линк: https://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education-for-roma-children/-/call-for-tenders-for-the-provision-of-consultancy-services-in-bulgaria-the-czech-republic-hungary-portugal-romania-and-the-slovak-republic-in-the-framТоп Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов