Съветниците в Благоевград ще решават да вдигат или не таксата смет

ОбС Благоевград свиква извънредна сесия на 20 януари

Председателят на Общинския съвет в Благоевград Радослав Тасков свиква извънредно заседание на 20 януари /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри септември”. Местният парламент ще заседава по дневен ред от несъстоялото се заседание на 12.01.2022 г.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Извънредното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-349 от 29.12.2021 г. на областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решения № 547, 550, 552, 553, 554 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 17.12.2021 г. като незаконосъобразни за ново обсъждане в Общинския съвет.
2. Разглеждане на писмо с изх. № 35/5.01.2022 година, на вх.№ 11-03-9/07.01.2022 година, на наш вх. № в-00-2/07.01.2022 година от Окръжен съд - Благоевград, представляван от изпълняващия функцията председател съдия Катя Бельова, образуване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели и избор на членове на временната комисия.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"