Избрани Новини

През 2021 г. ЮЗДП залеси близо 5 000 дка

Продължава планираното залесяване на 3 552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли

През 2021 г. ЮЗДП бе планирала залесяване на близо 5 000 дка. Към момента са залесени над 4 600 дка. От общото залесяване 3 050 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

Продължава планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3 552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФЗ по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Към момента по тази мярка за залесени 2600 дка.

По области залесяването е както следва:

• Област Благоевград – към момента са залесени над 2 700 дка /над 2 000 дка са опожарени терени в Кресна и Симитли / при 2 600 дка залесени 2020 г.

• Област София – залесени 547 дка при 671 дка 2020 г.

• Област Перник – залесени 397 дка при 353 дка 2020 г.

• Област Кюстендил – залесени 772 дка при 1055 дка 2020 г.

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 700 000 фиданки, следва черният бор - 650 000 фиданки, бял бор – 160 000, бук - 30 000, топола, елша, източен чинар, акация и др.

В последните няколко години ръководството на ЮЗДП е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. В залесяването тази година са включени над 30 хиляди фиданки от сребролистна липа, обикновен кестен, явор, дива круша, киселица, бреза.

Общият брой на използваните фиданки е 2,1 милиона.

През есента на 2021 г. са събрани над 12 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)