ЮЗДП състави 434 акта за нарушения през 2021 година

Задържани са 20 моторни превозни средства, 33 каруци, 19 бензино-моторни триони

Общо 434 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на ЮЗДП от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 424 са по Закона за горите и 10 - по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са „ДГС Самоков“ - 120 бр. и „ДГС Разлог“ и „ДГС Тетевен“ - с по 39.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 998 куб.метра. От тях 543 куб.метра е обла строителна дървесина, 428 куб.м дърва за огрев и 6,6 куб.м фасонирана дървесина. Задържани са също 20 моторни превозни средства, 33 каруци, 19 бензино-моторни триони и 7 други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – електронен превозен билет, пластини с индивидуален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесина, камери за видеонаблюдение в складовете, се забелязва трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

- незаконни дейности от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/- незаконна сеч и транспортиране без превозен билет;
- в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране без превозен билет;
- нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен