Задържаха под стража шведски гражданин, издирван от Полша

Арестуван е въз основа на получена Европейска заповед за задържане

Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Веселина Джонева, взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на Asslani B. /на 64 години, шведски гражданин, роден в Косово/ въз основа на получена Европейска заповед за арест. Тя е издадена през 2020 г. от Окръжен съд - Щетин, Полша, за изпълнение на наказание „лишаване от свобода” за срок от 8 години, след като е осъден неприсъствено през 2010 г. Мярката ще се търпи с режим на обвиняем в затвора в Бобов дол. Определението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Апелативен съд – София.

Европейската заповед за арест се отнася за престъпление, извършено на 1997 година, като в нея се посочва, че при управление на МПС от Asslani B. е причинена тежка и средна телесна повреда на двама пътници. Исканото за задържане лице е установено на 26.12.2021 г., от служител на ГПУ – Гюешево.

Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА. Налице е валидна, издадена срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест, получена в съда. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, касаещи вземането на мярката за неотклонение. Описаното деяние съставлява престъпление и по Наказателния кодекс ма РБ – чл.343 б.„б“ от НК, като за същото се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до 4 години, при причинена тежка телесна повреда и до 3 години или „пробация“, при причинена средна телесна повреда. Кюстендилският окръжен съд счита, че е налице и втората необходима предпоставка - „съществуваща реална опасност от укриване”. В ЕЗА се съдържат данни, че лицето се издирва от
няколко години, липсва адресна регистрация, трудова дейност или други налични към момента отношения, които лицето да има в Република България. Предвид изложените съображения, съдът приема, че единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража” може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително. По-лека мярка, според съдът, би дала възможност на исканото за задържане лице да напусне България.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"