Днес е Международен ден на планините

1/3 от територията на България е заета от планини

Днес отбелязваме Световния ден на планините. Международният ден на планините (International Mountain Day) е определен през 2003 г. на 57-та Генерална асмаблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г.
Целта на този ден е да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.
Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята. 36 600 квадратни километра (33%) от територията на България е заета от планини.
От древни времена хората са вярвали в свръхестествената сила на планините и са се прекланяли пред тях. Имената на българските планини също отразяват това страхопочитание.
Планините и водата са свързани толкова силно, колкото Земята и Луната. Ако успеем да съхраним екологичната чистота на планините, ще успеем да съхраним и чистотата на водата.

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен