Съдът отхвърли споразумение на прокуратурата с обвиняем за отглеждане на коноп

Съдът предлага ефективна присъда 3 години и 6 месеца затвор и глоба от 10 000 лева

Районен съд – Дупница не одобри споразумение, постигнато между РП - Кюстендил, т.о. Дупница и адвоката на обвиняем за отглеждане на коноп /канабис, марихуана/, с което бе предвидено условно наказание „лишаване от свобода“ за срок 2 години с 3-годишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 000 лв. Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев, предложи на страните ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца, както и глоба в размер на 10 000 лв., което не бе прието от обвиняемия и неговия адвокат. Съдът връща делото на РП-Кюстендил, т.о. Дупница. Определението е окончателно.

Със споразумението обвиняемият Д.С. се признаваше за виновен в това, че на 16.09.2021 г. в землището на с.Цървище, община Кочериново (на територията на ТП ДГС „Рилски манастир“), в горски труднодостъпен пресечен участък, почистен от дървета в естествена падина, отглеждал (чрез наторяване и поливане с изградена поливна система) растения от рода на конопа, а именно: общо 229 броя растения от рода на конопа (канабис, марихуана) с общо бруто тегло на изсушената листна маса и съцветия 165,79 килограма, на стойност 663 160 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

За това престъпление законът предвижда наказание “Лишаване от свобода” от две до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Според съдебният състав се касае, така както е описано в споразумението, за едно изключително тежко с оглед степента на обществената си опасност криминално деяние, свързано с производство на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, количества и на особено висока стойност от 663 160,00 лева, с които биха били засегнати сериозно здравето и живота на множество граждани. Деянието, предмет на споразумението, само по себе си е било съпроводено със сериозна подготовка, набавяне на технически средства, семена и други от страна на обвиняемия и е осъществено в продължителен период от време в непристъпна горска местност. На следващо място такова мащабно деяние предполага участието и на други лица по пласиране, трафик, респ. държане на произведените наркотични вещества и би било предпоставка за извършването и на други престъпления, свързани с наркотични вещества, ако не беше разкрито своевременно от органите на реда. Съдът е, меко казано, озадачен от крехките и наивни до степен на несериозност обяснения на обвиняемия, дадени в хода на ДП за целта на отглеждане на наркотичните вещества с цел производство на канабисово олио, което според него лекувало онкологични заболявания. Стойността на отглежданите високорискови наркотични вещества надхвърля 1020 минимални работни заплати, което само по себе си е изключително утежняващо отговорността на субекта обстоятелство, пише в мотивите си за неодобряване на споразумението съдия Страхил Гошев.

 


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"