Спокойно започна изборният ден в Кюстендилска област

Звената на Дирекция "Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Кюстендил работят

Нормално започна изборният ден в Кюстендилска област. Не всички секции започнаха работа в пълен състав, но се извършват в движение смени. Няма регистрирани нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

Всички избирателни секции се охраняваха от служители на МВР. Охраняването ще продължи до приключването на изборния ден и предаването на изборните материали от всички секционнни комисии в РИК.
В сектор БДС – ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления от 8.30 ч до 19.00 ч гражданите ще могат да подават искания – лично, за издаване на удостоверения, осигуряващи им възможност да упражнят правото си на глас в изборите за президент, вицепрезидент и НС в случай, че личните им карти са загубени повредени, унищожени или откраднати.

Хората могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на e-mail [email protected].

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица, както и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"