Избрани Новини

Концесионният договор за добив на строителни материали от находище "Плоски“ се прекратява

Причина е неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера

Концесионният договор за добив на строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Плоски“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера, реши Министерският съвет на свое заседание.
Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и дължими неустойки за неизпълнение на непарични договорни задължения.
Находище „Плоски" се намира на територията на община Сандански. Концесионният договор за него е сключен на 11 октомври 2016 г. с „Имелманстрой“ АД, гр.Сандански.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)