Избрани Новини

Ремонтират кметствата на селата Катунци, Плоски и Дебрене

Предстои изграждане на ново читалище в село Поленица

Община Сандански започна ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги в кметствата на селата Катунци, Плоски и Дебрене. Предстои и изграждане на ново читалище в село Поленица, а сградата на читалището в село Склаве ще бъде изцяло реконструирана и обновена.
Вече започна и обновяването и реконструкцията на кметствата в с.Катунци и с.Плоски. Дейностите включват ремонт на покривните конструкции и подмяна на дограмите, както и монтаж на външна топлоизолация на стените и подовете на двете административни сгради. Дейностите за подобряване на енергийната ефективност включат още ново енергоефективно осветление и енергийно ефективна климатична система.
Кметството в село Дебрене също ще бъде ремонтирано с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата, подобряване качеството на административните услуги и обновяване на цялостния облик на сградата. Предвижда се ремонт на покрива, подмяна на дограмата и ВиК инсталацията, и нова външна топлоизолация.
По одобрен проект вече започна и изграждането на нова сграда на Народно читалище „Яне Сандански-1959“ в с.Поленица, която ще бъде първата нова читалищна сграда, която се изгражда в общината ни от повече от 40 години. Тя ще разполага със зала за провеждане на културни и репетиционни дейности и ново помещение за читалищната библиотека. С осигурени от община Сандански допълнителни средства, прилежащата дворна площ ще бъде облагородена и благоустроена с поставяне на пейки, ремонт на съществуващата беседка, изграждане на алейна мрежа и озеленяване.
Предстои и цялостна реконструкция на сградата на читалището в село Склаве за възстановяване на покривната конструкция, подпокривното пространство и театралния и кино салон.
С построяването на новата читалищна сграда в с.Поленица и реконструкцията на читалището в село Склаве ще се запази и съхрани богатата култура, духовността, традицията и бита на региона.
Проектите се реализират по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Част от тях са  съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ и Местната инициативна група – Сандански.


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов