Избрани Новини

Близо 68 000 лева ще бъдат вложени в добив на гнайси от находище "Умата“

Концесията се предоставя за срок от 25 години

Дружеството „Фемили - Филибев - с-ие“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Умата“, община Гърмен, област Благоевград. Концесията се предоставя за срок от 25 години. През този период концесионерът ще вложи около 68 хил.лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 181 хил.лв. Според регламентите на Закона за подземните богатства, когато запасите в находището са до 500 хил. куб.м, цялата сума от концесионното плащане постъпва в бюджета на общината. Такъв е случаят с находище „Умата“, плащанията от което ще постъпват в община Гърмен.
За срок от 2 години „Априлови“ ООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Звезда“, разположена в землището на с.Плетена, област Благоевград. През този период титулярят ще вложи минимум 49 хил.лв. в проучвателните дейности.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов