Кметът Бръчков: Ще продължим да работим с новото ръководство на община Струмица

Двете общини имат подписан меморандум за сътрудничество от 2017 година

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков поздрави Костадин Костадинов, който бе избран за кмет на пограничната община Струмица, Р Северна Македония. Двете общини имат подписан меморандум за сътрудничество още през 2017 година, който включва сътрудничество на в областта на икономиката, на културата, спорта и други от обществено значим характер.

„Вярвам, че това партньорство ще бъде продължено, ще бъдат дадени нови хоризонти за съвместни дейности, в това число и проектни между двете съседни общини“, казва кметът Димитър Бръчков в поздравителните си думи до новоизбрания кмет на Струмица.

Общините Петрич и Струмица работиха и по проект за трансгранично сътрудничество „Защита на местното население от природни и причинени от човека бедствия“, Програма Интеррег-ИПП.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен