Избрани Новини

Банско ще си сътрудничи с Любляна, Осиек и Сосновиец по проект

Той е по програма "URBACT III” за увеличаване броя на градските пчелари

На редовното си заседание общинските съветници одобриха отчета на бюджета на Община Банско за 2020 г. С единодушие на всички присъстващи съветници бе приета и информацията за текущото изпълнение на тазгодишния общински бюджет към 30 юни 2021 г.
Във връзка със сключения договор между Община Банско и Министерството на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” за проект ”Патронажна грижа + в община Банско”, съветниците възложиха изпълнението му като услуга от общ икономически интерес на общинско звено „Домашен социален патронаж”. Проектът ще се изпълнява в продължение на една година - до 16 октомври 2022 г. Той ще предостави възможност на над 30 възрастни хора с ограничения, в невъзможност за самообслужване или с увреждания, да получат подкрепа от обучен екип в домашна среда.
На заседанието беше одобрено и споразумението за сътрудничество между Община Банско и общините Любляна/Словения/, Осиек /Хърватия/, Бергамо /Италия/ и Сосновиец /Полша/. Съвместната дейност на общините е във връзка с изпълнение на проектно предложение „BeePathNet – Reloaded” по програма „URBACT III” за увеличаване броя на градските пчелари.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден