Ново предприятие ще извършва спешни ремонти на общинска собственост

Не се предвижда назначаване на нови служители

Ново общинско предприятие „Благоевград строй ремонт“ ще извършва текущи ремонти на обекти, общинска собственост. То се създава по предложение на кмета Илко Стоянов, с решение на Общински съвет – Благоевград. Предприятието ще бъде ангажирано с отстраняване на аварийни ремонти в детски и социални заведения, училища, спортни зали, социални и общински жилища и др.
В задълженията на звеното попада още поддръжка и ремонт на детски и спортни площадки, поддържане на инфраструктурни обекти, невъзложени с регулярни договори – стълби парапети, покриви, ВиК и ел.инсталации в общинска собственост.
Създаването на предприятието ще доведе до по-голяма гъвкавост, по-бърза реакция, по-голяма ефективност и значително по-стриктен контрол при изпълнението на тези дейности.
Чрез предприятието ще бъде постигнат положителен ефект върху бюджета на Общината, тъй като разходите ще се оптимизират заради отпадане на ДДС.
За функциониране на звеното не се предвижда назначаване на нови служители, дейностите ще се извършват от работещи специалисти към общинска администрация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"