Осигуряват социална грижа за хора в нужда в Благоевград

Община Благоевград е с одобрен проект по ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021г.

Община Благоевград спечели проект, с реализирането на който ще бъде осигурена социална грижа за хора в нужда, съобщиха кметът Илко Стоянов и Емилия Халилова-Цветина, директор „Социална и жилищна политика“
Целта е да бъде оказана интегрирана подкрепа в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала в социалните услуги, делегирана държавна дейност, на територията на община Благоевград.
Проектът е с продължителност 12 месеца.
В рамките на този период, 129 потребители ще получават мобилни здравно-социални услуги до 2 часа на ден.
Предвидени в проекта са психологическа подкрепа, консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден.
По проекта ще бъдат наети 17 лица, като задълженията са свързани с организацията и пряко предоставяне на патронажна грижа – социален работник, медицински сестри и домашни помощници.
Ще бъдат прилагани и допълнителни мерки във всички социални услуги, делегирани от държавата дейност на територията на община Благоевград, за превенция от COVID-19, в това число дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост.