Предприятие "Планински знаци" създават в Белица

Стартира проект за активиране на местния потенциал

Днес в 11.00 ч. в Народно читалище „Георги Тодоров-1885“ в Белица ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Белица е избрана за пилотна община.
Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта.
За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти.
В община Белица основните партньори – местната власт и Народното читалище „Георги Тодоров – 1885“ поставят ударението по проекта върху създаване и постъпателно надграждане на предприятие за занаятчийски продукти, сувенири и дървообработка чрез работилница за сувенири „Планински знаци“. То може успешно да се включи в стопански и културен живот, и надгради общностните усилия за разнообразяване и „добавяне на стойност“ в местната икономика , основана на туризъм, дърводобив и планинско земеделие.
Целта на проекта е създаване на работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“ на територията на община Белица за изработка на сувенири от естествени, еко-материали и от природата (възможно е осигуряване на суровини и материали от фирмите и гражданския сектор). Обмисляне на възможности в рамките на работилницата да се правят демонстрации на занаяти пред туристи. Създаване на цялостна карта с възможностите на общината и как да се възползваме от нейните ресурси и ги превърнем в рекламен и продаваем продукт. Провеждане на обучения за участниците, свързани с реализация в областта на туризма, развитие на бизнес услуги и производства на сувенири за развитие на неоползотворения потенциал на целевата територия (природен, културен, туристически, социален, стопански или географски, в т.ч. наличната техническа инфраструктура. Споделяне на опит и добри практики, Бизнес – форум, маркетингови дейности.
Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти, има за цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално- икономическо развитие. Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"