Избрани Новини

С модерно кухненско оборудване се похвали Домашен социален патронаж - Белица

Оборудването на кухнята е в изпълнение на проект на Общината

Днес кметът на община Белица Радослав Ревански направи оглед на модернизираното кухненско оборудване на обществената кухня „Домашен социалния патронаж" при Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“.
Оборудването на кухнята е в изпълнение на проект на Община Белица „Модернизиране на кухненското оборудване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“ и е на стойност 35 290,00 лв. с финансовата помощ на Фонд „Социална закрила“.
Основна цел на проекта е развитие и повишаване качеството на Предприятие "Социални услуги" -  домашен социален патронаж, обществена трапезария и други чрез подмяна и модернизиране на оборудването в кухнята на общинското предприятие. Дейностите на проекта са насочени към подобряване на работната среда на обслужващия персонал и оптимизиране на разходите. Социалната кухня ежедневно изхранва 640 жители на община Белица.
Социалните услуги, предоставяни в домашна среда в лицето на Домашен социален патронаж, са предпочитана и търсена социална услуга, особено от уязвимите групи. Предоставянето на качествени услуги налага обновяването и модернизирането на кухненското оборудване.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)