Кметовете на Белица, Кочани и Щип прерязаха лентата на обновеното читалище в Белица

Приключи трансграничният проект "Културен мост през вековете"

С химна на Република България, на Република Северна Македония, на Европейския съюз и рязане на лентата на обновеното читалище в Белица, по най-тържествен начин приключи трансграничния проект "Културен мост през вековете" с реф. № СВС006.2.21.107, водещ партньор Народно читалище "Георги Тодоров 1885", Община Белица в партньорство с Източен планов регион за развитие, Република Северна Македония, финансиран по програма Интеррег- ИПП ТГС България – Република Северна Македония 2014-2020.
Поздрав към всички присъстващи и екипите от двата трансгранични района за успешно приключилия проект отправиха градоначалниците на Белица Радослав Ревански и д-р Сашко Николов на Щип.
Градоначалниците отбелязаха ползите за общностите от трансграничния район от проект „Културен мост през вековете“ който в рамките на две години се изпълнява в партньорството с Центъръа за развитие на източния планов регион на Република Северна Маскедония, Община Белица и Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ - Белица.
Постигнати са целите, регламентирани в 13 дейности, свързани с подобряване качеството на туристическите услуги чрез обучение на туристически водачи, повишаване знанията в управлението на културното наследство и развитото туристическо предложение, развитата уеб платформа за археологически и културен туризъм, възстановения археологически обект ИСАР в Щип, популяризираното природно и културно-историческо наследство, модернизираното и оборудваното читалище „Георги Тодоров 1885“ в Белица. Пред всички присъстващи градоначалниците си стиснаха ръцете и си обещаха нови партньорски проекти при стартиране на новия програмен период на програма Интеррег- ИПП ТГС Република България – Република Северна Македония.
На събитието присъстваха кметът на Община Белица Радослав Ревански, председателят на ОбС - Белица Ахмед Ахмед, градоначалникът на община Щип и председател на Центъра за развитие на Източен планов регион, обединяващ общините от източния регион на Република Северна Македония Сашко Николов, градоначалникът на община Кочани Николчо Илиев, кметове на общини от регион Източен, Зуица Ангелова директор на Цантъра за развитие на Източен планов регион, директори на институции от Щип, зам.кметовете на Община Белица Красимира Мавродиева, Сабит Гагъм и Иглика Аврамова, председателите на читалище "Георги Тодоров 1885" Гергана Кокарешкова и Георги Манолов, представители на общинска администрация, граждани на Белица.
По време на промоционалното събитие в изпълнение на Дейност 11 от проекта, гостите и гражаданите на Белица разгледаха обновената вътрешна част на сградата на читалището, а чрез 3D видео картиране, създадено в рамките на дейност 8, бяха представени на видео стена крепостта „Исар ” и рекламния филм „Докоснете духът на Белица“.