Започва изграждането на инсталация за отпадъци в Кюстендилско

Тя е за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно

Областният управител инж. Александър Пандурски даде символична първа копка на проекта „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, направена днес в село Радловци.

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Символичен старт на строителството, освен областният управител инж. Александър Пандурски, дадоха също зам.кметът на община Кюстендил Росица Плачкова, зам.кметът на община Невестино Йордан Глогов, кметът на Трекляно Радко Петрунов, кметът на с.Радловци Цветанка Кьосева.

„Проектът е много важен, защото ние нямаме депо. Няма къде да се съхраняват нашите отпадъци. Знаете проблемите и на Кюстендил, и на Дупница. Това, че в момента се започва строежът, е много важно, защото по този начин ще се реши проблемът с боклука. Ние сега изпитваме огромни затруднения с неговото транспортиране на големи разстояния, разходите също са големи. Знаете и за непрекъснатото запалване на двете сметища в Кюстендил и Дупница. Така че, ако не го започнем най-скоро, не само че ще загубим европейски средства, а и оставаме в една помийна яма”, заяви инж. Александър Пандурски.

„Две година очаквахме одобрението на този проект в МОСВ, след като подписахме договор. Минахме през множество обществени поръчки, за да стигнем до днес, когато правим първата копка на строежа. Имаме одобрен проект и разрешение за строеж, благодарение на активното съдействие на областния управител инж. Александър Пандурски. Благодаря ви, че разбирате от каква изключителна важност е реализацията на обекта, който ще се ползва от трите община - Кюстендил, Невестино и Трекляно. Този проект е важен за трите общини и за целия район, защото заедно с общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол сме в едно регионално депо за отпадъци. Благодарение на тази възможност, че ще получим средства за изграждането, ние ще може да минем на ново ниво на управление на отпадъците”, заяви ръководителят на проекта Росица Плачкова.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил, а партньори – Община Невестино и Община Трекляно. Проектът е на общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента и 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022 г.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен