Избрани Новини

Община Благоевград ще има един заместник-кмет

През следващата седмица предстоят смени сред кметските наместници

Община Благоевград ще има един заместник-кмет, обяви кметът на общината Илко Стоянов на поредната среща с журналистите. Представяме ви визитки на ръководителите на звената за секторни политики в Община Благоевград, които са в екипа на кмета Илко Стоянов.

Инж. Христо Дюлгеров – заместник-кмет по строителство, териториално и селищно устройство. Той е завършил висшето си образование във ВИАС – София. Започва трудовия си стаж като организатор „Производство“ и началник на строителен обект в СУ „Хидрострой“ - град Сандански. От 1985 г. до 1990 г. е зам.-директор в СП „В и К“ – Благоевград. От 2002 г. до 2006 г. е управител във „В и К“ ЕООД – Благоевград. Работил е като: проектант на В и К мрежи и съоръжения в Териториална проектантска организация – Благоевград; технически ръководител по строителството в Общинска фирма „Рехома“ -Благоевград; началник „Пречиствателна станция за питейни води“ във „В и К“ - Благоевград; проектант на В и К мрежи и съоръжения; главен специалист „Маркетинг, договаряне и собственост“ в „Агроводинвест“ ЕАД - София; управител и специалист по строителен надзор в „Хидро Хеа“ ООД - Благоевград.

Борис Механджийски – финанси, бюджет и общинска собственост. Борис Механджийски е завършил висшето си образование в УНСС-София. Работил е общо 8 години в държавния сектор – МВР, НАП и НОИ. Има 13 години опит в банковата сфера, от които 7 години като управител на банков клон на Пощенска банка.

Емилия Халилова – социална политика. Емилия Халилова-Цветина е завършила „Социална педагогика и социално подпомагане“, Магистър по „Етопедия“. Целият й трудов стаж е преминал в сферата на социалното подпомагане и услуги. Работила е на различни позиции в поделенията на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Била е директор на Дирекция „Социално подпомагане” в продължение на 7 години. 14 години е работила като началник-отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Благоевград. Заема длъжността „Главен инспектор” в Агенция за качество на социалните услуги.

Диана Стефанова – екология и чиста среда. В Дирекция „Екология и чиста среда“ влиза и звено „Инспекторат”. Инж. Диана Стефанова е завършила специалност „Инженер химик“ във ВХТИ - София. Има специализация в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград по Управление на Европейски проекти и програми и специализация по Управление на администрацията. От 2003 г. до 2015 г. Диана Стефанова е работила в РИОСВ – Благоевград. От декември 2015 г. до момента е на длъжност „Главен експерт Еколог” в Община Благоевград. За мандат 2015 – 2019 г. и мандат 2019 – 2023 г. е заместник-председател на Комисия по “Екология и чиста среда” в НСОРБ. Говори два езика.

Гергана Муртова – икономическо развитие и инвестиции. Завършила степен “Бакалавър“ от университета Якобс в Бремен, Германия, в сферата на психологията и социологията, както и „Магистър“ по Бизнес администрация за ръководни кадри от Американския университет в България. Работила е като ръководител на екип по фондонабиране за Американския университет в България, както и като ръководител „Нови клиенти“ в американската фирма „C3i Solutions”. Към момента ръководи семеен бизнес в сферата на ваканционните имоти и е консултант на свободна практика по европейски проекти. Трети мандат общински съветник в Общински съвет – Благоевград. Говори три езика.

Дамян Качулски – образование и иновации. Дамян Качулски е завършил висшето си образование във Великобритания. От 2015 г. е университетски преподавател и програмен директор на глобална програма за образование в Обединеното кралство. Дамян има почти десетгодишен опит в информационните технологии и дигиталната трансформация на практиките във висшето образование. Бенефициент на най-престижното докторско финансиране във Великобритания и носител на множество академични награди, Дамян е избиран за учител на годината през 2019 и 2020 г., както и е номиниран за най-иновативен преподавател във Великобритания за 2020 на наградите на „Таймс“ за висше образование. В момента той представя китайското правителство в конкурс, който ще избере глобален лидер в иновативното образование.

Дейвид Арабаджиев – оптимизация и дигитализация на дейността на администрацията и административните услуги. Дейвид Арабаджиев е завършил: „Счетоводство и контрол“ в УНСС, София; „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград; „Публична администрация“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Професионалната му кариера включва позициите: Административен директор на „Джи Пи Груп“ АД, София, Търговски директор на „Джи Ви Ай“ ООД, София, Мениджър „Корпоративни продажби“, „Ключови клиенти“ в А1 България, Регионален мениджър „Продажби“ в „Теленор България” ЕАД. Има доказан мениджърски опит в изграждане, преструктуриране и управление на успешни екипи в мултинационални компании. Участвал е активно в разработването и прилагането на различни стратегии за увеличаване на приходите, подобряване на пазарната позиция, намаляване на разходите, подобряване на производителността и увеличаване на ангажираността на служителите.

Силвия Домозетска – култура и връзки с обществеността. Силвия Домозетска е журналист с близо 30-годишен професионален опит в различни електронни и печатни медии. От 1992 г. до 2003 г. е редактор, водещ, репортер в ресор „Култура“ в Българска национална телевизия, БНТ – Благоевград, сценарист на редица документални филми за БНТ. 5 години работи като ръководител на звеното „Връзки с обществеността“ в Регионалния исторически музей – Благоевград. За кратко е началник-отдел „Култура“ в Община Благоевград през 2012 г. От 2012 г. работи като водещ, редактор, репортер, отговорен координатор, уеб редактор и експерт „Връзки с обществеността“ в Българско национално радио – Радио Благоевград. В обществената медия Силвия Домозетска е организатор на редица културни събития в Голямото концертно студио и Арт салона на медията. Организатор, сценарист и водещ на множество публични събития в България. Докторант в Катедра „Връзки с обществеността“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)