Избрани Новини

Обявено е първото класиране в ЮЗУ

Крайният срок за записване след първо класиране е 14 юли включително

Обявено е първото класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Честито на новоприетите студенти!
Крайният срок за записване след първо класиране е 14 юли 2021 г. включително.
Работното време на комисиите по записване е от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни и от 09:00 ч. до 15:00 ч. в почивните дни.
Необходимите документи за записване са:
- Документ за платена такса за първия семестър.
- Диплома за средно образование (оригинал).
Информация за размера на таксите за всяка една от специалностите ще откриете на сайта на университета www.swu.bg в раздел "Годишни и административни такси".
Записалите се студенти автоматично участват в следващите класирания.
В случаите, когато студентът е приет на второ или следващите желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.
Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.
Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.
Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.
На записал се при съответното класиране, но отказал се от обучение студент, се възстановяват 50% от заплатената семестриална такса.
След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)