Избрани Новини

КПКОНПИ установи конфликт на интереси в работата на ректора на ЮЗУ

Трябва да плати глоба от 10 000 лв. и да върне на държавата взетата сума от 142 300 лв.

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при проф. д-р Борислав Юруков - ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград(мандати 2015-2019 и 2019 -2023 г.) Производството е започнало по сигнал, в който се съдържат твърдения за това, че в качеството си на ректор на ЮЗУ проф. Юруков е издавал заповеди, с които е определял допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите и административния персонал на университета, включително и на самия себе си.

Проф.Юруков е бил поканен на изслушване в комисията, по време на което е заявил, че е започнал работа в ЮЗУ през 1981 г., като е преминал през всички нива на научно израстване. След проведени избори от Общото събрание на ЮЗУ на 27.11.2019 г. е избран за ректор на университета за втори мандат, като след обжалване решението за избора му е влязло в сила през февруари 2021 г. Отрича да е взимал еднолично решения за допълнителни трудови възнаграждения.

Бонусите са раздавани в периода от декември 2017 г. до декември 2020 г. като има издадени 21 заповеди, според КПКОНПИ. Във всички списъци е включено името и на самия проф.Борислав Юруков и така той е определял и на себе си допълнително възнаграждение, чиято обща сума възлиза на 142 300 лева.

В по-голямата си част заповедите на ректора са издадени въз основа на решения на Ректорския съвет, който има само помощни и консултативни функции и няма правомощия да взема такива решения. Единственият оторизиран да взема решения и да издава заповеди е именно ректорът. Индивидуализирането на допълнителните възнаграждения е извършено в утвърдените от проф.Юруков списъци, в които фигурира и неговото име.

Според ЗПКОНПИ лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, нито да изпълнява контролни функции в частен интерес.

От събраните в производството доказателства е видно, че проф.Борислав Юруков е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес, от които е реализирана материална и нематериална облага.

Според практиката на Върховния административен съд ЗПКОНПИ не допуска нито самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. Правилното и законосъобразно поведение в случая е било проф.Юруков да се отведе при определянето и утвърждаването на собственото си допълнително възнаграждение, като уведоми за това Общото събрание като орган по избора му.

С решението на КПКОНПИ е наложена глоба от 10 000 лв. и отнемане в полза на държавата на цялата сума от 142 300, представляваща получената материална облага.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)