Откриват инсталация за третиране на битови отпадъци край Благоевград

От 11:00 часа е официалната церемония

Днес от 11:00 часа ще се проведе официална церемония за откриване на обект в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
На официалната церемония ще присъстват вр.и.д. кмет на Община Благоевград, кметовете на общините-партньори по проекта, екипът по проекта, представители на фирмата-изпълнител на инженеринг, общински експерти, медии и др.
Проектът цели намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, обработване и третиране на отпадъците по безопасен за околната среда начин, както и постигане на целите, заложени в законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Чрез реализирането на проекта Община Благоевград цели да бъде повишено и общественото съзнание за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.
В рамките на проекта се изгради допълнителна инфраструктура - инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за стабилизиране на органични отпадъци в контейнери. Закупи се оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.
Бенефициенти по проекта са: Община Благоевград – Водеща община и Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.
Обща стойност на проекта: 11 945 990,08 лв., от които:
Европейско финансиране: 7 635 433,52 лв.
Национално финансиране: 1 347 429,44 лв.
Собствен принос: 1 000 314,37 лв.
Възстановим ДДС: 1 962 812,75 лв.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"