Избрани Новини

Започна работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци - Симитли“

Ще бъде извършена и биологическа рекултивация

С ритуална първа копка започна работата по проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов направи първата копка на строителната площадка. На ритуала по започване на работата по рекултивация на депото за неопасни битови отпадъци присъстваха представители на изпълнителя на строителството „Обединение „Симитли Инженеринг 2020“, на фирмата, осъществяваща надзор, на РИОСВ – Благоевград и други официални лица.

Проект “Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли“ е на стойност 1 492 696.96 лева, финансиран по договор BG16M1OP002-2.010-0030 от 14.05.2020 г., а срокът за изпълнение е 29.12.2021 година. Основната дейност по реализацията включва техническа рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на Община Симитли, което ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. Ще бъде извършена и биологическа рекултивация.

На пресконференция на място, в изпълнение на разпоредбите на здравните власти по опазване живота и здравето на хората в условията на пандемията Covid – 19, бяха представени основните цели на проекта. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май