Стартира изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци

Присъстваха представители на общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Рила и Кочериново

С  първа копка започнаха строително-ремонтните дейности в рамките на изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C02, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Събитието се проведе днес от 11:00 часа в местността Цалините, землище на с.Българчево.
На официалната церемония присъстваха кметовете на общините Благоевград и Симитли Румен Томов и Апостол Апостолов, зам.кметът на община Бобошево Георги Величков, Андон Тодоров – председател на Общински съвет - Благоевград, управителя на „Благоевград Инвест 2016“ инж.Венцислав Атанасов, изпълнителният директор на „Балканика Биогаз“ Аглика Павлова, екипът по управление на проекта, представители на фирмата, изпълняваща строително-монтажните работи, общински служители, медии и граждани.
Кметът на Благоевград Румен Томов подчерта изключителната важност на проекта за 4-те общини и Благоевград. Той пожела успешна и безаварийна работа на фирмите-изпълнители.
Благоевградският проект е единственият, в който изцяло се реализира идеята за кръгова икономика – от разделно събраните хранителни, дървесни и зелени отпадъци, които ще се третират по анаеробен - т.е. безкислороден начин в инсталацията, последващите материали ще бъдат компост и производство на електрическа и топлинна енергия с когенерационна система, с които ще се зареждат електрическите камиони, които ще събират самия отпадък. Това е кръговата икономика в действие.“ Около 17 хиляди тона биоразградими отпадъци годишно ще могат да бъдат обработвани в инсталацията, сподели Аглика Павлова.
Бенефициент по проекта е Общини Благоевград – водеща община, Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.
Общата стойност на проекта е 36 444 472,00 лв., европейското финансиране - 25 627 674,70 лв., националното финансиране - 4 522 530,83 лв., собствен принос - 270 746,47 лв., възстановимо  ДДС - 6 023 520,00 лв.


Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково