Отбелязваме Международния ден на приятелството

"Какво е приятелят? Това е една душа, живееща в две тела", казва Аристотел

Днес отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН. Идеята е да се сплоти връзката и взаимоотношенията между хората и народите.

Ценностите, които човек открива в приятелствата си с други хора, често са резултат от това, което те демонстрират като редовно поведение. Една от най-известните фрази за приятелството е казана от Аристотел - "Какво е приятелят? Това е една душа, живееща в две тела".

Като феномен приятелството е предмет на интерес на такива дисциплини като социология, антропология, философия, зоология. То се явява едно от централните преживявания за човека и намира своето място във всички основни религии и митологии. В едно от най-ранните литературни произведения в човешката история, вавилонската поема „Епос за Гилгамеш“, е описана дълбоката дружба между Гилгамеш и Енкиду. Като върховен пример за приятели в гръко-римската митология се сочат Орест и Пилад, а в авраамическите религии — Давид и Йонатан. Приятелството е и основна тема, разработвана в много литературни и драматургични произведения и филми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен