Избрани Новини

50 години археологически проучвания в Мелник

Откриха нова временна експозиция в зала "Археология“ на МИМ

На 1 юни 1971 година започна изпълнението на амбициозна програма за проучването и опазването на богатото културно наследство на Мелник - един от най-бележитите и най-древни исторически градове в България и на Балканите, днес Национален археологически резерват. Тя беше инициирана от Министерство на културата и от Българската академия на науките, под надслов „Мелник – кръстопът на цивилизации“, с крайна цел превръщането му в център на българския и международен туризъм. Десетки специалисти от национални и местни културни институции вложиха досега и продължават да влагат професионалните си знания и усилия в това благородно дело.
Особен важен и основен дял в него заемат археологическите проучвания, осъществявани под егидата на Националния археологически институт с музей на БАН, в партньорство с Националния институт за недвижимо културно наследство, Регионален исторически музей – Благоевград/Градски исторически музей – Мелник (до 1994 г.) и Археологически музей Сандански/Филиал Музей за история на Мелник (1995 г. и досега). Проучванията са подпомагани в отделни периоди и от Националния исторически музей, Нов български университет, частни спонсори. Резултатите имат висока научна и приложна стойност. Те са отразени в множество научни публикации - 6 монографии, трудноизброими статии, популяризирани са чрез печатни и електронни медии, филми и др. Проучените недвижими културни ценности могат да се видят на место, а откритите артефакти запълват значителна част от фондовете и залите на РИМ Благоевград и на Музея за история на Мелник.
Послучай 50-годишнината на археологическите проучвания беше подготвена нова временна експозиция в зала „Археология“ на МИМ, с тематичен акцент върху Мелник като столица на държавата на деспот Алексий Слав (1208 – 1230). В нея са изложени в специално изработен мраморен реликвиарий тленни останки, според данните от изследванията принадлежащи на този велик Асеневец, на съпругата и на синовете му, които са своеобразен венец на досегашните археологически разкрития.
Честит юбилей и благодарност на всички специалисти, работили през изминалите 5 десетилетия с ум и сърце в Мелник, на живите – с почит, на напусналите този свят – с поклон пред паметта им!
Автор: проф. д.и.н Виолета Нешева


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)