Избрани Новини

Археологическият музей в Сандански с нови артефакти!

Част от предметите ще бъдат включени в експозицията

Пандемичното време даде възможност на музейните специалисти от Археологическия музей в Сандански с филиал – Музей за историята на Мелник, да засилят музейната работа, свързана с обработката на материалите във фондовете. Бяха идентифицирани над 250 музейни единици, някои от които вече са въведени в инвентарните книги.
Макар, че идентифицираните предмети са открити отдавна, задълбочените проучвания върху тях показаха нови данни относно бита на населението в античния град. Жителите на Партикополис, в по-голямата си част тракийци от племето меди, възприели характера и поведението на римски граждани, не са забравили своите традиции и връзката им с обожествения воин-конник, представяйки го върху своите лампи; отношението си към бижутата и доброто вино, наливано с кани и съхранявано в амфори.
Самото бижутерско производство също показа новости. Една от тях е поставянето като гробен дар на гривни и други бижутерски изделия – копчета и апликации от изключително редкия минерал гагат - камък, който древните са свързвали със задгробния живот. Идентифицирането на някои предмети показа и присъствието на готи, заселили се тук и показали своето отношение към стъклото и производството на дребни мъниста, някои от които с позлата. Установи се и още една рядка бижутерска техника – с цел закрепване на скъпоценния камък към плитката и фина касета, като свързващ материал да се използва разтопено стъкло (пръстен с камък).
Бяха идентифицирани изключително редки елементи от бронз – свързани с облеклото: свързващите части от военни брони, т. н. lorica segmentata, както и бронзови фибули, предпочитани от готското население и изключително редки за нашите земи; сребърни накити и предмети, свързани с изповядването на езически култове и раннохристиянски поменални практики.
Когато условията позволят, част от предметите ще бъдат представени пред публиката и включени в експозицията.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)