С водосвет откриха обновената сграда на Държавен архив - Благоевград

Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение

С официална церемония и църковен водосвет община Благоевград откри обновената сграда на Държавен архив – Благоевград. Събитието бе реализирано в рамките на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” - Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” - София в Държавна агенция „Архиви”, Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Временно изпълняващият длъжността кмет на Благоевград Ясен Попвасилев подчерта значимостта на успешно реализирания европейски проект и постигнатите резултати. Той заяви, че сградата на Държавен архив – Благоевград е изцяло санирана и обновена, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение, обновени са и вътрешните помещения, създадени са по-благоприятни условия на труд за служителите на архива, както и за всички ползватели на услугите, предоставяни на неговата територия, както и по-оптимална среда за съхранение на документите.
Благоевградският архив от десетилетия е място, където студенти, докторанти, специализанти работят и изследват миналото на града и на региона, сподели председателят на Държавна агенция "Архиви" доц.Михаил Груев. Той изрази надежда, че това ще се случва още по-интензивно през следващите години, а мястото ще се превърне в средище на историческата колегия в града, на интелектуалния и културния живот в Благоевград.
На официалната церемония присъстваха представители на държавна агенция „Архиви“, Регионален държавен архив - София, общински служители, специалисти от архива в Благоевград, представители на фирмите изпълнители на обекта, граждани, медии.
Общата стойност на проекта е 438 975.97 лв, от които 373 129.57 лв. европейско и 65 846.40 лв. национално съфинансиране.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"