Избрани Новини

Започна санирането на сградата на Държавен архив - Благоевград

Проектът е на обща стойност 438 975. 97 лв.

Вчера се проведе встъпителна пресконференция за представяне на основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”, Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на основната цел на проекта сградата на „Държавен архив”- Благоевград ще подобри своята енергийната ефективност, качеството на работната среда и осигуряването на достъп за хора в неравностойно положение, както и ще удължи жизнения си цикъл.

Сградата на „Държавен архив” - Благоевград е построена през 20-те години на миналия век в стил Арт деко. „Убеден съм, че след реализирането на проекта благоевградския „Архив” ще се превърне в истинско бижу, което ще грейне в нов блясък и ще бъде една от знаковите сгради на Благоевград, коментира по време на пресконференцията доц.Михаил Груев, председател на държавна агенция „Архиви”.

Проектът е на обща стойност 438 975. 97 лв., от които 373 129. 57 лв. са европейско финансиране и 65 846.40 лв са национално финансиране.

Встъпителната пресконференция се проведе онлайн чрез платформата ZOOM.
Ясен Попвасилев, зам.кмет по икономика на община Благоевград и Никола Шимбов, управител на строителната фирма „Диана – 7“ ООД, направиха символична първа копка за стартиране на СМР дейностите по проекта. Събитието се проведе пред сградата на Отдел "Държавен архив" – Благоевград. В церемонията се включиха представители на общинската администрация, служители на Държавния архив в града, медии и др.

Църковен ритуал за здраве отслужи отец Андон от храм „Въведение Богородица“ в града.

Ясен Попвасилев подчерта значимостта на изпълнявания проект и сподели, че с неговата реализация ще се постигне подобряване на енергийната ефективност, качеството на работната среда и осигуряване достъпа на хора в неравностойно положение до сградата. 

Официалната церемония „Първа копка“ се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на МЗ.

Проектът е със срок за изпълнение на дейностите до 27.05.2021 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден