Откриват обновената сграда на Държавния архив

Въведени са енергоспестяващи мерки

Днес от 12:00 ч. община Благоевград организира официална церемония „Откриване на обект“ с цел оповестяване пред обществеността на успешното приключване на СМР и въвеждането на обекта в експлоатация, реализирани в рамките на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” - Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” - София в Държавна агенция „Архиви”, Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С изпълнението на основната цел на проекта е реализирано цялостно обновяване на сградата на „Държавен архив” - Благоевград. Въведени са енергоспестяващи мерки и е осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Проектът е на обща стойност 438 975. 97 лв, от които 373 129. 57 лв са европейско финансиране и 65 846.40 лв са национално финансиране.
Официалното откриване ще се проведе пред сградата на отдел „Държавен архив” - Благоевград.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"