Избрани Новини

Започва ремонтът на Държавен архив - Благоевград

Събитията са от 11.00 и 12:00 ч.

Кметът на община Благоевград и екипът по проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще стартират официална церемония за стартиране на СМР „Първа копка” по проекта.
Събитието ще се проведе на 26.01.2021 г. от 12:00 ч. пред сградата на Отдел "Държавен архив" –  Благоевград (пресечката на ул. „Арсений Костенцев“ с ул.„Гьорче Петров“) с адмиистративен адрес ул.„Арсений Костенцев“ №2, Благоевград.
Официалната церемония ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки, въведени със заповед на МЗ.

Преди това екипът по проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви” канят на встъпителна пресконференция по проекта.

Събитието ще се проведе онлайн на 26.01. /вторник/ от 11:00 ч. чрез платформата ZOOM.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов