Избрани Новини

Отпуснаха още пари за продължаване ремонта на разложката гимназия

Ще се приложат мерки за енергийна ефективност от най-висок стандарт

Поредна добра новина получи РПГ „Никола Стойчев“ в Разлог.
Министерството на образованието и науката отпусна допълнителни средства за продължаване ремонта на училището с прилагане на мерки за енергийна ефективност от най-висок стандарт.
Ремонтът на гимназията стартира през 2019 година, като цялостно бе реновиран основният корпус на учебното заведение. Тази година се предвижда саниране на учебната сграда с прилежащи учебни работилници - кабинети по готварство, сервиране и учебен ресторант.
РПГ „ Никола Стойчев“ е гимназия, подготвяща кадри за така важните и определящи за развитието на региона отрасли туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора, както и тяхното интелектуално и цялостно развитие, а също така ще има и благоприятен икономически ефект върху бюджета на училището.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден