Избрани Новини

От днес: Нови мерки влизат в сила в Кюстендилска област

Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия

Областният кризисен щаб в Кюстендил прие нови противоепидемични мерки, които влизат в сила от днес, 15.03.2021 г. и ще продължат до 28.03.2021 г.
Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на област Кюстендил за учениците от 5-ти до 12-ти клас за периода от 15.03.2021 г. до 2.04.2021 г. (включително).
Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия за всички възрастови групи, с изключение на състезанието „Европейско кенгуру“, пролетно-математическо състезание - при строг пропускателен режим и спазване на противоепидемичните мерки.
Преустановяват се присъствените занимания в езиковите центрове и други обучителни школи, организирани от юридически или физически лица.
Учениците от начален образователен етап на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр.Рила преминават към обучение от разстояние в електронна среда до 26.03.2021 г. включително.
Задължително е носенето на маски и лични предпазни средства на обществени места при струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция.
В търговските центрове тип МОЛ и големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки се организира пропускателен режим, съобразен с 30% от капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти без защитни маски, както и честа дезинфекция.
Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия - кина, музеи, галерии, театри, концерти, занятия по творческо и музикално изкуство.
Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер, с присъствието на повече от 15 човека. Обръща се внимание, че има специален протокол за организирането на погребения на хора, починали от коронавирус, който следва да се спазва.
Преустановява се посещението на малолетни и непълнолетни лица без придружител в ресторанти и заведения.
Всички заведения за хранене и развлечения осигуряват физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на столовете, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
Забранява се провеждането и организирането на масови обществени мероприятия на закрито и открито, в т.ч. пазари и тържища, събори, празници, панаири и др.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти за обществено предназначение - търговски, административни или други, които предоставят услуги за гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
Забранява се посещението от външни лица в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.
Забранява се посещението на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги, за услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписи. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.
Дава се възможност на директорите на лечебни заведения, при увеличаване на капацитета на леглата в Ковид отделенията над 80%, да поискат преустановяване на плановите операции и плановия прием.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)