Избрани Новини

Започва Националният конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика "Моята България“

Целта е да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ се организира от Младежки център - Добрич с подкрепата на Община Добрич.
Целта на конкурса е децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора.
Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години, навършени към 31 декември 2021 г., в четири възрастови групи: 10 - 12 години; 13 - 15 години; 16 - 18 години; и 19 - 29 години. Всеки участник може да изпрати до 2 творби.
Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящо графични редактори на компютъра, например: Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.
Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация: заглавие на творбата; трите имена на автора; дата и година на раждане; точен адрес; учебно заведение (школа); адрес за кореспонденция - e-mail; телефон; име на програмния продукт с който е създадена.
Изискванията към творбите: да не са изработени върху готови картини; рисунката да не е участвала в други конкурси и да са авторски.
Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група.
Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 26 април 2021 г., на адрес: Младежки център; за конкурса “Моята България”; пл. „Стария орех” №1, ПК 15; 9300 гр. Добрич.
Резултатите ще бъдат обявени на 10 май 2021 г. на сайта на Младежки център – Добрич - www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра.


Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май