Филологическият факултет на ЮЗУ организира конкурс за есе за кандидат-студенти

Всички отличени участници ще получат сертификат за прием в пет от специалностите

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език за кандидат-студенти.
Участниците могат да изберат една от следните теми за конкурса на български език: „Пътуването, което ме очаква“, „Думите – пътят към другите“, „Моето писмо в бутилка“ и „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“.
Темите за конкурса на английски език са: “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”, “Social distancing versus social solidarity”, “The future of the Bulgarian language in the global world” и “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”.
Желаещите да участват в конкурса следва да изпратят своите есета на имейл: [email protected] в срок до 30 април 2021 г.
Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: „Българска филология“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски)“, „Английски език и етнология“, „Славянски език (руски) и туризъм“ и „Чужд език и бизнес администрация“.
Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: „Английска филология“, „Английски език: превод и комуникации“ и „Приложна лингвистика“ (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"