Намалява търсенето на дърва за огрев

Домакинствата предпочитат да се отопляват с други алтернативни източници като газ и пелети

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения в обхвата на ЮЗДП за 2020 г. е общо 1 115 917 куб.м, информират от предприятието. Сключените договори за продажба на стояща дървесина на корен и добив на дървесина през годината са в размер на 1 457 820 куб.м.

Към средата на декември са реализирани общо 1 008 068 куб.м или се отчита 90 % изпълнение на планираното за годината количество. Общата реализация на дървесина от териториалните поделения е със 102 814 куб.м по-малко от отчетените количества дървесина за същия период на 2019 г.

Констатираното изоставане се дължи на свиването на пазара вследствие обявеното на 13.03.2020 год. извънредно положение, както и на продължаващата епидемиологична обстановка. Въпреки това има териториални поделения, в които реализацията на дървесина се осъществяваше в график /Гоце Делчев, Гърмен, Дикчан, Добринище, Земен, Катунци, Кюстендил, Места, Невестино, Осогово, Самоков, Симитли, Трън и др./.

За годината най-голям дял от реализираната дървесина е чрез продажба на стояща дървесина на корен - 62 %, следва продажбата на прогнозни количества дървесина от временен склад и добита дървесина на временен склад – 20 %. Продажбата на добита дървесина от временен склад по ценоразпис е 18 %.

Към началото на декември териториалните поделения са предоставили 154 787 пространствени кубически метра дърва за огрев на 19 508 домакинства. По-голямата част от желаещите лица вече са закупили дърва, но се наблюдава значително намаление на търсенето спрямо 2019 г. Основната причина за това е, че домакинствата вече предпочитат да се отопляват с други алтернативни източници като газ, пелети и др. Основното търсене на дърва за огрев е в населените места от планинските райони. Въпреки всичко териториалните поделения винаги имат готовност за осигуряване на допълнителни количества за физически лица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен