МСТП отпуска зелена помощ

Повече семейства с деца до 14 г., обучаващи се от разстояние, ще имат право на помощ

Повече семейства с деца до 14 г., които се обучават от разстояние, ще имат право на помощ от държавата.
Ако сте родител на дете, което учи от разстояние заради пандемията от Ковид-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате;
Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата;
Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус,
МСТП отпуска зелена помощ.
Максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв.

Разширява се кръгът на родителите, които могат да получат средства пропорционално на дните, в които са си вкъщи поради ограничителните мерки заради Ковид-19.

За целта :
Детето Ви трябва да е до 14г.
Месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.
Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html 

Трябва да имате уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина.
Трябва да предоставите и служебна бележка, че сте в неплатен отпуск.
Заявленията за помощта и служебните бележки може да подавате в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://rb.gy/ymlvr0
Ако бъдете одобрени, ще получите средствата си на следващия месец. Това се прави, за да може помощта да компенсира дните неплатен отпуск, за които не получавате възнаграждение.

За повече информация се обадете на колцентъра на МТСП - 080088001, или на телефонa на АСП – 0878221629.