Оборудват и обзавеждат два дневни центъра в Белица (снимки)

Това са Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

По инициатива на кмета на Община Белица Радослав Ревански, в партньорство със Сдружение с нестопанска цел "Емпатия" през 2019 г. в Белица отвори вратите си Център за социални услуги, който предоставя комплекс от услуги, насочени към ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи хора. Социалните услуги, които се предоставят от центъра, са: дневен център за деца и младежи и хора с увреждания; дневен център за възрастни хора с увреждания; център за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата.
В рамките на една година се извърши преустройство, ремонт, изграждане на металната конструкция за асансьорна уредба и ремонт на покрива на сградата на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на социалните услуги на територията на общината.
Днес Центърът за социални услуги вече разполага с оборудване на съоръжения, важни за хората с увреждания, в изпълнение на проекта на Сдружението с нестопанска цел "Емпатия", одобрен за финансиране по компонент 1 с проект : "Оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в община Белица".
Проектът е финансиран от Фонд "Социална закрила" и е на стойност 35 623,20 лв.
Благодарение на Фонд "Социална закрила" потребителите ще могат да се възползват от: вертикализатори, басейн за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, позициониращ стол, проходилка за деца, стълба за рехабилитация, шведска стена, ДЕЖ табло, масажни и терапевтични топки и др.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"