Временни противоепидемични мерки въвеждат в Белица

Определя се вечерен час 20:00 часа за непълнолетните

Cъс заповед на кмета на община Белица Радослав Ревански се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 24.11.  до 7.12. включително.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.) за учениците от пети до дванадесети клас. В срока на мерките учебните занятия да преминат в обучение на електронна среда от разстояние. Изключение е Професионалната гимназия „Никола Й. Вапцаров“.
2. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
3. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
4. Въвеждам вечерен час 20:00 часа за непълнолетни (лица ненавършили 18 годишна възраст).
5. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 год. на министъра на здравеопазването.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен