Синдикат: 82% от учителите избират редовен учебен процес

81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ организира анкета сред учителите относно започването на учебната година.
На въпроса какъв да бъде учебния процес от 15 септември, 82% от учителите са избрали редовен учебен процес, 13% пък са за обучение в електронна среда /аналогично както при извънредното положение/ и 6% са съгласни на хибридно обучение /редовни часове и обучение в електронна среда след тях/.
Следващия въпрос, дали биха се съгласили на хибриден формат, включващ редовен учебен процес и обучение в електронна среда, респондентите са отговорили с твърдо не 55%, а 36 % са споделили, че биха го направили, но ще им е много трудно.
81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение, при редовен учебен процес за своите деца, макар и да няма такава възможност в ЗПУО /Разбира се,  избор по здравословни причини е заложен и сега в хипотезата на нормативните документи/. 15% отговарят, че родителите трябва да избират, защото така е демократично.
На въпроса, дали смятат, че организирането на редовен учебен процес от 15.9 носи риск за здравето на учители и ученици, 67%  от учителите смятат, че има известен риск. 9% смятат, че рискът е голям и няма да започна работа. Но 23% вярват, че училището е сигурна среда.
По повод на варианта, в който да няма допълнителни плащания с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от covid -19, 89% категорично не приемат тази хипотеза, а 9% са съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.
Във връзка с някои родителски предложения учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда, 85% от учителите са готови да протестират със законови средства. Само 12 % от учителите са съгласни да работят над нормата без заплащане, да осигурят електронно обучение на своите ученици.
58% от учителите пък не са съгласни да има камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, за да се обучават в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час , по време на редовния учебен процес. 41% са съгласни на този вариант.
Позицията на Синдикат „Образование“ за началото на учебната година е непроменена и е за организация на редовен учебен процес, с повишени мерки за сигурност. Рамката от правила, която изработва МОН, е на финалната права и всяко училище вече работи по аварийни планове при заразен ученик или служител. Работи се за превенция на конфликтните точки, при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции, във връзка с заложените учебни и проектни дейности.
След започване на учебната година, динамиката на новата среда и усещанията за сигурност и опасност ще влияят на решенията.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"